fbpx

to jest tekst alternatywny kuratorium oswiaty

ZAWÓD WYUCZONY TO KAPITAŁ FINANSOWY ;)

ZAWÓD WYUCZONY TO KAPITAŁ FINANSOWY ;)

Wykształci Cię sympatyczna i posiadająca ogromne kwalifikacje merytoryczne kadra pedagogiczna. Nauczyciele mają możliwość stałego rozwoju zawodowego. Szkoła posiada dobrą bazę, nowoczesne wyposażenie klas i pracowni ćwiczeń. Wszyscy uczniowie mogą korzystać z pracowni komputerowej. Prowadzona jest nauka języka angielskiego. W szkole znajduje się salka gimnastyczna, centrum multimedialne, biblioteka. Celem Policealnego Medycznego Studium Zawodowego jest przygotowanie najlepszych specjalistów w danym zawodzie.

Ikona dla osób niedowidzących

Zawód wyuczony to kapitał finansowy ;)

Profesjonalizm to ustawiczne kształcenie.

Ikona dla osób niedowidzących

Wykształci Cię sympatyczna i posiadająca ogromne kwalifikacje merytoryczne kadra pedagogiczna. Nauczyciele mają możliwość stałego rozwoju zawodowego. Szkoła posiada dobrą bazę, nowoczesne wyposażenie klas i pracowni ćwiczeń. Wszyscy uczniowie mogą korzystać z pracowni komputerowej. Prowadzona jest nauka języka angielskiego. W szkole znajduje się salka gimnastyczna, centrum multimedialne, biblioteka. Celem Policealnego Medycznego Studium Zawodowego jest przygotowanie najlepszych specjalistów w danym zawodzie.

Rekrutacja 2023/2024

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej proponuje następujące kierunki kształcenia:Kształcenie w formie dziennej w zawodach
(5dni w tygodniu):
 1. Technik elektroradiolog - nauka trwa 2,5 roku
 2. Technik farmaceutyczny - nauka trwa 2,5 roku
 3. Technik masażysta - nauka trwa 2 lata
 4. Higienistka stomatologiczna - nauka trwa 2 lata
 5. Terapeuta zajęciowy - nauka trwa 2 lata
 6. Technik usług kosmetycznych - nauka trwa 2 lata
 7. Podolog - nauka trwa 2 lata
 8. Opiekun medyczny - nauka trwa 1,5 roku
 9. Technik sterylizacji medycznej - nauka trwa 1 rok
 10. Asystent osoby niepełnosprawnej - nauka trwa 1 rok
Kształcenie w formie stacjonarnej w zawodach (3-4 dni w tygodniu):
 1. Technik masażysta - nauka trwa 2 lata
 2. Higienistka stomatologiczna - nauka trwa 2 lata
 3. Terapeuta zajęciowy - nauka trwa 2 lata
 4. Technik usług kosmetycznych - nauka trwa 2 lata
 5. Podolog - nauka trwa 2 lata
 6. Opiekun medyczny - nauka trwa 1,5 roku
 7. Technik sterylizacji medycznej - nauka trwa 1 rok
 8. Asystent osoby niepełnosprawnej - nauka trwa 1 rok
Kształcenie w formie zaocznej w zawodach (sobota, niedziela co 2 tygodnie):
 1. Technik usług kosmetycznych - nauka trwa 2 lata
 2. Technik sterylizacji medycznej - nauka trwa 1 rok
 3. Asystent osoby niepełnosprawnej - nauka trwa 1 rok
Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie:
 1. Technik usług kosmetycznych - nauka trwa 1,5 roku
  forma kształcenia: dzienna, stacjonarna i zaoczna

NAUKA PRZEZ CAŁY CYKL KSZTAŁCENIA JEST BEZPŁATNA.

WYSTARCZY ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY ŚREDNIEJ
(NIE WYMAGAMY MATURY).
BRAK OGRANICZEŃ WIEKOWYCH.
 

WARUNKI UKOŃCZENIA SZKOŁY


1. Zaliczenie wszystkich egzaminów semestralnych oraz praktyk zawodowych
2. Uzyskanie pozytywnych ocen końcowych ze wszystkich przedmiotów nauczanych w ciągu całego cyklu kształcenia w szkole
3. Przystąpienie do egzaminu zawodowego
studenci.jpg
Dokumenty wymagane do złożenia aplikacji
 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły (można również pobrać w sekretariacie szkoły)
 2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub kopia poświadczona notarialna)
 3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia na wybranym kierunku, wykonywania i odbywania praktycznej nauki zawodu wydane przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do odbioru w sekretariacie Szkoły)
 4. 2 x fotografie (do legitymacji szkolnej)

Projekty

realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Search