fbpx

Zapraszamy do obejrzenia relacji z uroczystości nadania imienia i sztandaru Szkole Policealnej – Medycznemu Studium Zawodowemu im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej. Relacja została umieszczona na stronie naszej szkoły, w zakładce: Start - Patron.

LINK DO RELACJI
Image
Szanowni Państwo,

Nasza szkoła przyłącza się do zbiórki środków potrzebnych uchodźcom z Ukrainy. W budynku szkoły przy sekretariacie wystawione zostały pojemniki, do których prosimy wkładać przekazywaną pomoc rzeczową. Potrzebne są przede wszystkim:

- długoterminowe suche jedzenie, które nie wymaga przetworzenia (np. batony energetyczne)
- zgrzewki wody mineralnej i soków
- mleko w proszku i słoiczki dla dzieci
- środki higieny (podpaski, tampony), szczoteczki do zębów, pasty
- pampersy (różne rozmiary) i mokre chusteczki
- leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe
- opatrunki

Zebrane rzeczy przekazane zostaną do siedziby MOPS.
solidarni-z-ukrain-grafika.jpg
Szkolny Klub Wolontariatu

Jeśli chcesz bezinteresownie nieść pomoc drugiej osobie to Szkolny Klub Wolontariatu zaprasza chętnych słuchaczy naszej szkoły do udziału w członkostwie Klubu. Staramy się pomagać wszystkim którzy tej pomocy potrzebują:

- potrzebującym rodzinom
- dzieciom z domów dziecka
- uchodźcom z Ukrainy
- i innym w sytuacjach wyjątkowych

Zapisy proszę kierować na adres: bsokolowska@mszbp.onmicrosoft.com


TERMINY REKRUTACJI:


1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły: do 22 lipca 2022 r.
2. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 1 sierpnia 2022 r.
3. Ostateczny termin dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły średniej i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie: do 5 sierpnia 2022 r.
4. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 8 sierpnia 2022 r.

TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO:

1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły: do 11 sierpnia 2022 r.
2. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 22 sierpnia 2022 r.
3. Ostateczny termin dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły średniej i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie: do 25 sierpnia 2022 r.
4. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 26 sierpnia 2021 r.

Zawód wyuczony to kapitał finansowy ;)

Profesjonalizm to ustawiczne kształcenie.

Wykształci Cię sympatyczna i posiadająca ogromne kwalifikacje merytoryczne kadra pedagogiczna. Nauczyciele mają możliwość stałego rozwoju zawodowego. Szkoła posiada dobrą bazę, nowoczesne wyposażenie klas i pracowni ćwiczeń. Wszyscy uczniowie mogą korzystać z pracowni komputerowej. Prowadzona jest nauka języka angielskiego. W szkole znajduje się salka gimnastyczna, centrum multimedialne, biblioteka. Celem Policealnego Medycznego Studium Zawodowego jest przygotowanie najlepszych specjalistów w danym zawodzie.
Image

Dla niesłyszących

Kierunki nauczania - rok szkolny 2022/2023

Kształcenie w systemie dziennym zawodach (5 dni w tygodniu):
 • Podolog - nauka trwa 2 lata NOWOŚĆ!
 • Technik elektroradiolog - nauka trwa 2,5 roku NOWOŚĆ!
 • Technik farmaceutyczny - nauka trwa 2,5 roku NOWOŚĆ!
 • Opiekun medyczny – nauka trwa 1,5 roku
 • Terapeuta zajęciowy – nauka trwa 2 lata
 • Technik masażysta – nauka trwa 2 lata
 • Technik usług kosmetycznych – nauka trwa 2 lata
 • Higienistka stomatologiczna - nauka trwa 2 lata

Kształcenie w systemie wieczorowym w zawodach (3 dni w tygodniu):
 • Podolog - nauka trwa 2 lata NOWOŚĆ!
 • Technik masażysta – nauka trwa 2 lata
 • Opiekun medyczny – nauka trwa 1,5 roku
 • Terapeuta zajęciowy – nauka trwa 2 lata
 • Higienistka stomatologiczna - nauka trwa 2 lata
 • Technik sterylizacji medycznej - nauka trwa 1 rok

Kształcenie w systemie zaocznym w zawodach (sobota, niedziela co 2 tygodnie):
 • Technik sterylizacji medycznej – nauka trwa 1 rok
 • Technik usług kosmetycznych - nauka trwa 2 lata
 • Asystent osoby niepełnosprawnej - nauka trwa 1 rok


JESTEŚMY BEZPŁATNĄ SZKOŁĄ PUBLICZNĄ.
NA WSZYSTKIE KIERUNKI KSZTAŁCENIA PROWADZONY JEST NABÓR
BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH.

studenci.jpg
Wymagane dokumenty do aplikacji
 1. Podanie wydawane w sekretariacie szkoły lub wydrukowane ze strony internetowej szkoły.
 2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie wymagamy matury).
 3. Trzy zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem (nie dotyczy KKZ).

WARUNKI UKOŃCZENIA SZKOŁY


1. Zaliczenie wszystkich egzaminów semestralnych oraz praktyk zawodowych
2. Uzyskanie pozytywnych ocen końcowych ze wszystkich przedmiotów nauczanych w ciągu całego cyklu kształcenia w szkole
3. Przystąpienie do egzaminu zawodowego

Medyk - Nowoczesna szkoła z tradycjami.

Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe w Białej Podlaskiej to ośrodek dydaktyczny, który powstał 1 września 1973 r. na mocy Zarządzenia Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie.

Koncert charytatywny "Lubelskie z Ukrainą"

13 marca zapraszamy na koncert charytatywny "Lubelskie z Ukrainą". Wydarzenie odbędzie się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie o godzinie 18:30.
W koncercie wezmą udział znakomici artyści: Enej, Krzysztof Cugowski, Chris Cugowski, soliści i Band Teatru Muzycznego w Lublinie, gitarzysta Adam Drathe, Chór Gospel Rain, Jolanta Sip, Norbert Smoliński „Smoła”, Mariusz Ostański i Magda Welc oraz tancerze ukraińscy.

Koncert jest realizowany całkowicie charytatywnie. Do udziału w wydarzeniu uprawnia przekazanie cegiełki na rzecz pomocy uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Wartość cegiełki to min. 100 zł. Datek można przekazać w dniu koncertu wolontariuszom z CSK lub wcześniej w Księgowości TVP Lublin, a w zamian otrzyma się kartę wstępu. Informacje i rezerwacje pod nr. tel.601 600 622.

Organizatorami wydarzenia są Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz TVP 3 Lublin.
Pierwszym dyrektorem szkoły została Pani Zofia Hołubowicz. Po złożeniu egzaminów wstępnych zostało przyjętych 49 dziewcząt, które na wydziale Pielęgniarstwa rok szkolny rozpoczęły 3 września 1973 roku. Z powodu trudności lokalowych zajęcia początkowo odbywały się w auli AWF, świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej Zgoda, Powiatowym Domu Kultury oraz dwóch, specjalnie do tego zaadaptowanych, salach oddziału wewnętrznego bialskiego szpitala. 2 marca 1974 r. o godz. 17 odbyła się uroczystość oddania do użytku budynku przy ul. Akademickiej 2, który funkcję siedziby szkoły pełnił aż do 1993 r., gdy szkoła przeniosła się do przestronniejszego budynku przy ulicy Okopowej 3.

11 maja 1984 r. decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Białej Podlaskiej szkole nadano imię Marii Minczewskiej. O takim wyborze patrona zadecydował fakt, że Maria Minczewska była zasłużoną pielęgniarką, uczciwym człowiekiem, wielkim przyjacielem i doradcą młodzieży. Prowadząc bogate życie zawodowe dawała świadectwo tego, że poświęcenie się i niesienie pomocy drugiemu człowiekowi nadaje życiu sens.

29 marca 2021 Sejmik Województwa Lubelskiego zmienił nazwę szkoły na: Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Białej Podlaskiej.

Nauka na wydziale pielęgniarstwa odbywała się aż do 2003 roku, gdy w wyniku zmian przepisów prawnych kształcenie w tym zawodzie mogło odbywać się już tylko w systemie szkolnictwa wyższego. Ostatni rocznik tego kierunku liczył 12 absolwentek. Dysponując własną bazą dydaktyczną i wychodząc naprzeciw społecznym potrzebom szkoła sukcesywnie poszerzała ofertę kształcenia. Kolejno powstawały następujące kierunki:

1993 r. - Ratownik Medyczny; 
2001 r. - Opiekunka Dziecięca; 
2002 r. - Terapia Zajęciowa; 
2004 r. - Technik Masażysta, Technik Usług Kosmetycznych oraz Technik Fizjoterapii; 
2005 r. - Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy; 
2007 r. - Asystent Osoby Niepełnosprawnej, Opiekunka środowiskowa;
2012 r. – Opiekun Medyczny;
2016 r. – Technik Elektroniki i Informatyki Medycznej.

Kolejne lata istnienia Szkoły Polcealnej Medycznego Studium Zawodowego im. M. Minczewskiej w Białej Podlaskiej to niewątpliwie zasługa dyrekcji szkoły - ludzi, którzy kierując placówką nadawali jej kształt, współtworzyli tradycję. To zasługa ludzi, którzy stawiali czoło przeciwnościom losu, pomagali przetrwać trudne chwile oraz żyli jej sukcesami i byli dumni z jej osiągnięć.

Od początku istnienia szkoła odnosi sukcesy edukacyjne. Obrazują to osiągnięcia uczniów w Olimpiadach Pielęgniarstwa, którzy bardzo często zajmowali czołowe miejsca w eliminacjach wojewódzkich oraz wygrywali etapy krajowe. Obecnie uczniowie naszej szkoły uczestniczą w Wojewódzkich Turniejach Masażu, licznych konkursach kosmetycznych oraz sportowych Turniejach o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego zajmując czołowe miejsca na podium. Bardzo często społeczność szkolna uczestniczy w imprezach organizowanych w mieście, zapewniając pomoc medyczną, organizując pokazy lub aktywnie uczestnicząc w finałach Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy. Młodzież stworzyła również grupę wolontariatu. W ciągu 47 lat swojej działalności Medyczne Studium Zawodowe opuściło blisko 2000 absolwentów, którzy pracują w placówkach medycznych w kraju i za granicą.

Projekty

realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Wyszkoleni poza zasadniczym programem
Wymasowaliśmy
Lata doświadczenia
Absolwenci

Statystyka nie kłamie.

W wyniku przeprowadzonych badań statystycznych wsród naszych Absolwentów uzyskaliśmy nastepujące wyniki:

Prace zaraz po zakończeniu studium podjęło 63%
Ilość Absolwentów zarabiających w zawodzie powyżej 2600 zł. 85%
Z dyplomem edukacje kończy 98%
Uczniowie zaangażowani w dofinansowane kursy w trakcie edukacji 83%

Wydarzenia

 • 1

InfoStrefa

TABLICA INFORMACYJNA

Komunikaty, obwieszczenia
oraz inne bieżące
informacje organizacyjne.

PLAN LEKCJI

Aktualny
rozkład zajęć dla uczniów
i nauczycieli ;)

EGZAMINY ZAWODOWE

Informacje i ogłoszenia
dotyczące
egzaminów zawodowych.

Bądźmy w kontakcie

Jesteśmy zawsze otwarci na Państwa pytania. Zachęcamy do kontaktu.

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe
im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej


Adres: ul. Okopowa 3, 21-500 Biała Podlaska


tel./fax. +48 (83) 343 61 54

mail: medykbiala@pro.onet.pl


NIP: 537-19-36-460, REGON: 000297490

Konto bankowe: 97 8025 0007 0019 2558 2000 0040


Dane do faktur


Nabywca:
Województwo Lubelskie, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin
NIP: 712-29-04-545,


Odbiorca:
Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe
im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej,
ul. Okopowa 3, 21-500 Biała Podlaska


Inspektor Ochrony Danych Osobowych
tel. +48 604 292 696
mail: info@dn.net.pl

Search