fbpx

to jest tekst alternatywny kuratorium oswiaty

ZAWÓD WYUCZONY TO KAPITAŁ FINANSOWY ;)

ZAWÓD WYUCZONY TO KAPITAŁ FINANSOWY ;)

Wykształci Cię sympatyczna i posiadająca ogromne kwalifikacje merytoryczne kadra pedagogiczna. Nauczyciele mają możliwość stałego rozwoju zawodowego. Szkoła posiada dobrą bazę, nowoczesne wyposażenie klas i pracowni ćwiczeń. Wszyscy uczniowie mogą korzystać z pracowni komputerowej. Prowadzona jest nauka języka angielskiego. W szkole znajduje się salka gimnastyczna, centrum multimedialne, biblioteka. Celem Policealnego Medycznego Studium Zawodowego jest przygotowanie najlepszych specjalistów w danym zawodzie.

Ikona dla osób niedowidzących

Zawód wyuczony to kapitał finansowy ;)

Profesjonalizm to ustawiczne kształcenie.

Ikona dla osób niedowidzących

Wykształci Cię sympatyczna i posiadająca ogromne kwalifikacje merytoryczne kadra pedagogiczna. Nauczyciele mają możliwość stałego rozwoju zawodowego. Szkoła posiada dobrą bazę, nowoczesne wyposażenie klas i pracowni ćwiczeń. Wszyscy uczniowie mogą korzystać z pracowni komputerowej. Prowadzona jest nauka języka angielskiego. W szkole znajduje się salka gimnastyczna, centrum multimedialne, biblioteka. Celem Policealnego Medycznego Studium Zawodowego jest przygotowanie najlepszych specjalistów w danym zawodzie.

Rekrutacja 2024/2025

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej proponuje następujące kierunki kształcenia:nabór wrzesień 2024/2025

Kształcenie w formie dziennej w zawodach (5dni w tygodniu):

 • Technik elektroradiolog 2,5 roku
 • Technik farmaceutyczny 2,5 roku
 • Technik masażysta 2 lata
 • Technik elektroniki i informatyki medycznej – 2 lata

Kształcenie w formie stacjonarnej w zawodach (3-4 dni w tygodniu):

 • Technik masażysta 2 lata
 • Higienistka stomatologiczna 2 lata
 • Terapeuta zajęciowy 2 lata
 • Technik usług kosmetycznych 2 lata
 • Podolog 2 lata
 • Opiekun medyczny 1,5 roku
 • Opiekunka dziecięca 2 lata

Kształcenie w formie zaocznej w zawodach (sobota, niedziela co 2 tygodnie):

 • Opiekun osoby starszej
 • Technik sterylizacji medycznej 1 rok

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie:

 • Technik usług kosmetycznych  1,5 roku

forma kształcenia: zaoczna

 Nauka przez cały cykl kształcenia jest bezpłatna. Wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie wymagamy matury). Brak ograniczeń wiekowych.


NAUKA PRZEZ CAŁY CYKL KSZTAŁCENIA JEST BEZPŁATNA.

WYSTARCZY ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY ŚREDNIEJ
(NIE WYMAGAMY MATURY).
BRAK OGRANICZEŃ WIEKOWYCH.
 

WARUNKI UKOŃCZENIA SZKOŁY


1. Zaliczenie wszystkich egzaminów semestralnych oraz praktyk zawodowych
2. Uzyskanie pozytywnych ocen końcowych ze wszystkich przedmiotów nauczanych w ciągu całego cyklu kształcenia w szkole
3. Przystąpienie do egzaminu zawodowego
studenci.jpg
Dokumenty wymagane do złożenia aplikacji
 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły (można również pobrać w sekretariacie szkoły)
 2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub kopia poświadczona notarialna)
 3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia na wybranym kierunku, wykonywania i odbywania praktycznej nauki zawodu wydane przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do odbioru w sekretariacie Szkoły)
 4. 2 x fotografie (do legitymacji szkolnej)

Medyk - Nowoczesna szkoła z tradycjami.

Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe w Białej Podlaskiej to ośrodek dydaktyczny, który powstał 1 września 1973 r. na mocy Zarządzenia Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie.

Pierwszym dyrektorem szkoły została Pani Zofia Hołubowicz. Po złożeniu egzaminów wstępnych zostało przyjętych 49 dziewcząt, które na wydziale Pielęgniarstwa rok szkolny rozpoczęły 3 września 1973 roku. Z powodu trudności lokalowych zajęcia początkowo odbywały się w auli AWF, świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej Zgoda, Powiatowym Domu Kultury oraz dwóch, specjalnie do tego zaadaptowanych, salach oddziału wewnętrznego bialskiego szpitala. 2 marca 1974 r. o godz. 17 odbyła się uroczystość oddania do użytku budynku przy ul. Akademickiej 2, który funkcję siedziby szkoły pełnił aż do 1993 r., gdy szkoła przeniosła się do przestronniejszego budynku przy ulicy Okopowej 3.

11 maja 1984 r. decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Białej Podlaskiej szkole nadano imię Marii Minczewskiej. O takim wyborze patrona zadecydował fakt, że Maria Minczewska była zasłużoną pielęgniarką, uczciwym człowiekiem, wielkim przyjacielem i doradcą młodzieży. Prowadząc bogate życie zawodowe dawała świadectwo tego, że poświęcenie się i niesienie pomocy drugiemu człowiekowi nadaje życiu sens.

29 marca 2021 Sejmik Województwa Lubelskiego zmienił nazwę szkoły na: Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Białej Podlaskiej.

Nauka na wydziale pielęgniarstwa odbywała się aż do 2003 roku, gdy w wyniku zmian przepisów prawnych kształcenie w tym zawodzie mogło odbywać się już tylko w systemie szkolnictwa wyższego. Ostatni rocznik tego kierunku liczył 12 absolwentek. Dysponując własną bazą dydaktyczną i wychodząc naprzeciw społecznym potrzebom szkoła sukcesywnie poszerzała ofertę kształcenia. Kolejno powstawały następujące kierunki:

1993 r. - Ratownik Medyczny; 
2001 r. - Opiekunka Dziecięca; 
2002 r. - Terapia Zajęciowa; 
2004 r. - Technik Masażysta, Technik Usług Kosmetycznych oraz Technik Fizjoterapii; 
2005 r. - Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy; 
2007 r. - Asystent Osoby Niepełnosprawnej, Opiekunka środowiskowa;
2012 r. – Opiekun Medyczny;
2016 r. – Technik Elektroniki i Informatyki Medycznej.

Kolejne lata istnienia Szkoły Polcealnej Medycznego Studium Zawodowego im. M. Minczewskiej w Białej Podlaskiej to niewątpliwie zasługa dyrekcji szkoły - ludzi, którzy kierując placówką nadawali jej kształt, współtworzyli tradycję. To zasługa ludzi, którzy stawiali czoło przeciwnościom losu, pomagali przetrwać trudne chwile oraz żyli jej sukcesami i byli dumni z jej osiągnięć.

Od początku istnienia szkoła odnosi sukcesy edukacyjne. Obrazują to osiągnięcia uczniów w Olimpiadach Pielęgniarstwa, którzy bardzo często zajmowali czołowe miejsca w eliminacjach wojewódzkich oraz wygrywali etapy krajowe. Obecnie uczniowie naszej szkoły uczestniczą w Wojewódzkich Turniejach Masażu, licznych konkursach kosmetycznych oraz sportowych Turniejach o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego zajmując czołowe miejsca na podium. Bardzo często społeczność szkolna uczestniczy w imprezach organizowanych w mieście, zapewniając pomoc medyczną, organizując pokazy lub aktywnie uczestnicząc w finałach Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy. Młodzież stworzyła również grupę wolontariatu. W ciągu 47 lat swojej działalności Medyczne Studium Zawodowe opuściło blisko 2000 absolwentów, którzy pracują w placówkach medycznych w kraju i za granicą.

Projekty

realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Wyszkoleni poza zasadniczym programem
Wymasowaliśmy
Lata doświadczenia
Absolwenci

Statystyka nie kłamie.

W wyniku przeprowadzonych badań statystycznych wsród naszych Absolwentów uzyskaliśmy nastepujące wyniki:

Prace zaraz po zakończeniu studium podjęło 63%
Ilość Absolwentów zarabiających w zawodzie powyżej 2600 zł. 85%
Z dyplomem edukacje kończy 98%
Uczniowie zaangażowani w dofinansowane kursy w trakcie edukacji 83%

Wydarzenia

 • 1

InfoStrefa

TABLICA INFORMACYJNA

Komunikaty, obwieszczenia
oraz inne bieżące
informacje organizacyjne.

PLAN LEKCJI

Aktualny
rozkład zajęć dla uczniów
i nauczycieli ;)

EGZAMINY ZAWODOWE

Informacje i ogłoszenia
dotyczące
egzaminów zawodowych.

Bądźmy w kontakcie

Jesteśmy zawsze otwarci na Państwa pytania. Zachęcamy do kontaktu.

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe
im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej


Adres: ul. Okopowa 3, 21-500 Biała Podlaska


tel./fax. +48 (83) 343 61 54

mail: sekretariat@studiummedycznebp.pl


NIP: 537-19-36-460, REGON: 000297490

Konto bankowe: 97 8025 0007 0019 2558 2000 0040


Dane do faktur


Nabywca:
Województwo Lubelskie, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin
NIP: 712-29-04-545,


Odbiorca:
Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe
im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej,
ul. Okopowa 3, 21-500 Biała Podlaska


Inspektor Ochrony Danych Osobowych
tel. +48 604 292 696
mail: info@dn.net.pl

Search