fbpx

Projekty

projekty2.jpg

Lista realizowanych projektów

AKTYWNA SZKOŁA 2
 1. Projekt „Aktywna Szkoła 2” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, w zakresie Osi Priorytetowych 9-12, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
 2. Projekt realizowany jest na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego (nr CLXXXV/3471/2020) i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Projekt realizuje Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe w Białej Podlaskiej.
 4. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w Szkole Policealnej - Medycznym Studium Zawodowym w Białej Podlaskiej do września 2023 r. poprzez podniesienie kwalifikacji 20 nauczycieli, doposażenie wyposażenia placówki, podniesienie kompetencji 270 uczniów oraz wprowadzenie poradnictwa zawodowego i nawiązanie współpracy ze szkołą wyższą.
 5. Projekt realizowany jest w okresie sierpień 2020 - wrzesień 2023.
 6. Uczestnicy/uczestniczki Projektu będą mogli wziąć udział w płatnych stażach zawodowych dla słuchaczy oraz w następujących formach kursów specjalistycznych:
  • dla zawodu technik masażysta: terapia tkanek głębokich, terapie manualne tkanek miękkich, kurs tapingu, masaż mokry w odnowie biologicznej, SPA i wellness;
  • dla zawodu technik usług kosmetycznych: kurs wizażu i stylizacji, metody stylizacji i zdobnictwa paznokci, kurs przedłużania rzęs metodą 1:1, zabiegi pielęgnacyjne twarzy, posługiwanie się aparaturą wykorzystującą światło IPL+RF, skuteczne zabiegi oczyszczające, odświeżające i ujędrniające skórę z wykorzystaniem CO2, hydrodermo;
  • dla zawodu higienistka stomatologiczna: profesjonalne wybielanie zębów, lakowanie i lakierowanie zębów, asystowanie w ortodoncji;
  • dla zawodu terapeuta zajęciowy: terapia przez sztuki plastyczne – ceramika;
  • dla zawodu opiekun medyczny: udział opiekuna medycznego w aktywizacji osoby chorej i niesamodzielnej, edukacja pacjenta w zakresie zespołu stopy cukrzycowej i profilaktyki przeciwodleżynowej;
  • dla zawodu technik elektroniki i informatyki medycznej: kurs przygotowujący do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych do 1 kV;
  • dla zawodu technik elektroradiologii: ochrona radiologiczna pacjenta;
  • dla kierunku technik farmaceutyczny: zastosowanie ziół w medycynie, kosmetyce i farmacji.

Załączniki:

  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Aktywna szkoła 2"
  Deklaracja uczestnictwa w projekcie - nauczyciel
  Deklaracja uczestnictwa w projekcie - uczeń


AKTYWNA SZKOŁA
INFRASTRUKTURA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO SZKÓŁ POLICEALNYCH O ZASIĘGU REGIONALNYM
© 2021 Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej. All Rights Reserved. Designed By Digital Creative Agency MIXAR Vexed by GB

Search