fbpx

Projekty

Lista realizowanych projektów

AKTYWNA SZKOŁA
Projekt „Aktywna Szkoła” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 i skierowany jest do uczniów kierunku technik usług kosmetycznych i technik masażysta oraz nauczycieli Szkoły Policealnej- Medycznego Studium Zawodowego im. Marii Minczewskiej w Białej Podlaskiej.

Wartość projektu to 1 114 615,20zł. Wkład własny wynosi 10 % wartości projektu, czyli 111 461,52 zł.

Celem projektu, który realizowany będzie w okresie marzec 2017- wrzesień 2019r., jest podniesienie jakości kształcenia poprzez podniesienie kwalifikacji 9 nauczycieli, doposażenie placówki oraz podniesienie kompetencji 80 uczniów.

W ramach projektu uczniowie kierunku technik masażysta będą mogli skorzystać z następujących kursów:
  • Masaż tkanek głębokich
  • Kurs manipulacji powięzi
  • Taping rehabilitacyjny
  • Kurs BLS/AED

Uczniowie kierunku technik usług kosmetycznych będą mogli skorzystać z kursów z zakresu:

  • Wizażysta- stylista
  • Stylizacja i zdobnictwo paznokci
  • Przedłużanie rzęs
  • Kurs BLS/AED
Wszyscy uczniowie zakwalifikowani do projektu będą odbywali staże zawodowe w ramach którego otrzymają stypendium w wysokości 1 865zł oraz zwrot kosztów dojazdu lub zakwaterowania w czasie odbywania stażu.

Uczniowie objęci projektem wejdą na rynek pracy wyposażeni w nowe kompetencje, co pozwoli im łatwiej się zatrudnić lub założyć działalność gospodarczą.

Załączniki:

  Deklaracja uczestnictwa w projekcie - nauczyciel
  Deklaracja uczestnictwa w projekcie - uczeń


INFRASTRUKTURA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO SZKÓŁ POLICEALNYCH O ZASIĘGU REGIONALNYM
© 2017 Medyczne Studium Zawodowe im. Marii Minczewskiej w Białej Podlaskiej. All Rights Reserved. Designed By Digital Creative Agency MIXAR

Search