fbpx

Projekty

projekty2.jpg

Lista realizowanych projektów

II Konferencja naukowa pn. „Bialskie spotkania z fizjoterapią i masażem”

Ikona dla osób niedowidzących

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Słuchacze Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej
serdecznie zapraszają do udziału dnia 21 kwietnia 2023 r.
w
II Konferencji naukowej pn. „Bialskie spotkania z fizjoterapią i masażem”
Tegorocznym tematem przewodnim konferencji jest „Zastosowanie masażu w kosmetyce”
oraz
X Turnieju Masażu Szkół Medycznych Województwa Lubelskiego
miejsce wydarzenia: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 2
godz. 8.30-16.00

****

Od 1 września 2020 r. Szkoła realizuje projekt pt. „Aktywna Szkoła 2” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie Zawodowe o łącznej wartości 2.834.796,19 zł. Wśród zadań realizowanych w ramach tego projektu jest m. in. organizacja konferencji naukowej pn. „Bialskie spotkania z fizjoterapią i masażem”. Tematem przewodnim tegorocznej II edycji konferencji jest „Zastosowanie masażu w kosmetyce”.

Adresatami wydarzenia są słuchacze kierunków Technik Masażysta i Technik Usług Kosmetycznych oraz studenci kierunków Fizjoterapia i Kosmetologia a także wszystkie inne osoby zainteresowane tematyką konferencji.

Konferencja odbędzie się 21 kwietnia 2023 r. w Auli Głównej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej. Start od godz. 9.00.

Prelegentami podczas konferencji będą wybitni specjaliści z dziedziny fizjoterapii i masażu:

  1. dr n med. Tomasz Senderek – pracownik dydaktyczny Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Międzynarodowy K-Active Senior Instruktor, fizjoterapeuta, praktyk. Tematem prelekcji będzie "Zdrowa powięź - piękna skóra. Teoria i praktyka"
  2. dr Kamil Zaworski – pracownik dydaktyczny Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych, autor wielu publikacji z dziedziny fizjoterapii, praktyk. Tematem prelekcji będzie "Zastosowanie terapii mięśniowo-powięziowej w modelowaniu blizn”
  3. dr Ireneusz Hałas - Międzynarodowy Senior Instruktor K-Active Taping (Kinesiology Taping), praktyk. Tematem prelekcji będzie "Zastosowanie terapii mięśniowo- powięziowej i plastrowania dynamicznego w modelowaniu twarzy i biustu kobiet”
  4. dr Łukasz Czubaszewski – fizjoterapeuta, osteopata, nauczyciel Masażu Tkanek Głębokich. Tematem prelekcji będzie „Masaż tkanek głębokich - nowoczesna i uniwersalna koncepcja terapii mięśniowo-powięziowej”
Wydarzenie objęte zostało patronatem honorowym Posła na Sejm Rzeczypospolitej – Dariusza Stefaniuka, Senatora RP – Grzegorza Biereckiego oraz Marszałka Województwa Lubelskiego – Jarosława Stawiarskiego.

Załączniki:

  Zaproszenie na Konferencje
AKTYWNA SZKOŁA 2
AKTYWNA SZKOŁA
INFRASTRUKTURA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO SZKÓŁ POLICEALNYCH O ZASIĘGU REGIONALNYM
© 2023 Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej. All Rights Reserved. Designed By Digital Creative Agency MIXAR Vexed by GB

Search