fbpx

Technik masażysta

Nauka w systemie dziennym i wieczorowym

Ikona dla osób niedowidzących

Nauka trwa 2 lata (4 semestry)

Kwalifikacja MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych.

Kształcenie praktyczne odbywa się w pracowniach szkolnych, podmiotach leczniczych oraz innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkoły.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.

Praca technika masażysty jest pacą fizyczną, z ludźmi, w bliskim kontakcie z pacjentem. Technik masażysta powinien być osobą cierpliwą i dokładną – takie cechy ułatwiają wykonywanie zadań zawodowych oraz kontakt z pacjentem. Charakter pracy na tym stanowisku sprawia, że bardzo ważne jest, aby masażysta był odpowiedzialny, samodzielny w realizacji zadań, a także przedsiębiorczy i operatywny. Musi być zmotywowany do ciągłego uzupełniania wiedzy i dokształcania. Cechami niezbędnymi w tym zawodzie są: wytrzymałość fizyczna, kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność współpracy z innymi specjalistami, zainteresowania techniczne.

Absolwenci szkoły w zawodzie technik masażysta są przygotowani do wykonywania zadań zawodowych takich jak:

 • wykonywanie masażu medycznego;
 • wykonywanie masażu sportowego;
 • wykonywanie masażu kosmetycznego i profilaktycznego;
 • prowadzenie działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

Możliwości zatrudnienia:

 • przychodnie,
 • szpitale,
 • domy pomocy społecznej,
 • ośrodki rehabilitacyjne,
 • gabinety kosmetyczne,
 • gabinety odnowy biologicznej,
 • sanatoria,
 • ośrodki szkolenia sportowców,
 • kluby sportowe,
 • własna działalność gospodarcza.

Czas pracy:
Masażysta leczniczy: 7h 35min dziennie/37h 55min tygodniowo (masażysta niewidomy: odpowiednio 6 i 30h); masażysta nieleczniczy: 8/40h praca może być wykonywana w systemie zmianowym w dni robocze. W przypadku własnej działalności gospodarczej lub w gabinecie prywatnym możliwa jest praca w soboty.


INFORMACJE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ:

Ikona dla osób niedowidzących

Praca dostępna dla osób z niepełnoprawnością, jeżeli stan zdrowia nie uniemożliwia wykonywania czynności zawodowych. W każdym przypadku należy konsultować możliwość podjęcia kształcenia na kierunku z lekarzem medycyny pracy, doradcą zawodowym.

Jednym z popularniejszych zawodów medycznych w rehabilitacji jest zawód masażysty. Masaże bywają częścią procesu rehabilitacji. Masażyści znajdą pracę na oddziałach rehabilitacji i w różnych ośrodkach, w których rehabilituje się pacjentów. Obecnie otwiera się coraz więcej prywatnych klinik, które specjalizują się w tego rodzaju działalności oraz gabinetów kosmetycznych, salonów urody, centr odnowy biologicznej. Liczba tego typu miejsc ciągle rośnie i stają się one bardzo popularne.
Jeśli zdobędziemy odpowiednie doświadczenie, możemy stać się zawodowym masażystą.
Jeżeli więc naprawdę chcemy być masażystami, na pewno znajdziemy dla siebie miejsce na rynku pracy.

© 2023 Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej. All Rights Reserved. Designed By Digital Creative Agency MIXAR Vexed by GB

Search