fbpx

Higienistka stomatologiczna

Nauka w systemie dziennym i wieczorowym

Ikona dla osób niedowidzących

Nauka trwa 2 lata (4 semestry)

Kwalifikacja MED.02. Prowadzenie działalności profilaktyczno - leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych oraz innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkoły.

Kształcenie praktyczne odbywa się w poradniach i przychodniach stomatologicznych oraz kontraktowych i prywatnych gabinetach stomatologicznych.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.

Higienistka stomatologiczna posiada umiejętność szybkiego reagowania oraz komunikowania się z innymi ludźmi. Jest osobą staranną i dokładną. Cechami niezbędnymi w tym zawodzie są: otwartość, umiejętność współpracy, kreatywność, systematyczność, samodzielność, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność za podejmowane działania, uzdolnienia plastyczne i zmysł estetyczny a także ogólna sprawność fizyczna, sprawność rąk.

Absolwenci szkoły w zawodzie higienistka stomatologiczna są przygotowani do wykonywania zadań zawodowych takich jak:

  • przygotowanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty oraz bieżącej konserwacji sprzętu;
  • organizowanie prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii;
  • wykonywanie wstępnych badań stomatologicznych i zabiegów profilaktyczno – leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
  • wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego;
  • prowadzenie stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach.

Możliwości zatrudnienia:

  • gabinety i poradnie stomatologiczne,
  • pracownie stomatologiczne,
  • gabinety w zakładach pracy, szkołach, na uczelniach,
  • państwowe i prywatne kliniki stomatologiczne.

Czas pracy:

  • przeważnie 8 godzin dziennie, w systemie zmianowym.

INFORMACJE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ:

Ikona dla osób niedowidzących

Wymagana ogólna sprawność fizyczna, sprawność rąk, dobry słuch i wzrok, zdrowy kręgosłup, odporność psychiczna. Ostateczną decyzję o braku przeciwwskazań do podjęcia zawodu podejmuje lekarz medycyny pracy.

Zawód higienistki stomatologicznej jest jednym z najczęściej poszukiwanych w krajach Unii Europejskiej, cieszy się również coraz większym powodzeniem na polskim rynku pracy.
Wszystkie kraje, w których próchnica prawie nie występuje doceniają zawód higienistki, i jest tam poszukiwany oraz dobrze opłacany. W Polsce istnieją już gabinety stomatologiczne, o nowoczesnych metodach leczenia, które zatrudniają wykwalifikowanych pracowników, chcąc zapewnić pacjentom najwyższą jakość usług w zakresie leczenia oraz profilaktyki stomatologicznej.

© 2023 Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej. All Rights Reserved. Designed By Digital Creative Agency MIXAR Vexed by GB

Search