• msz1.jpg
  • msz2.jpg
  • msz3.jpg
  • msz5.jpg

Ortoptystka to pracownik służby zdrowia, którego głównym obszarem zainteresowań jest narząd wzroku. Zawód ten jest integralną częścią okulistyki. Ortoptyści zajmują się diagnozą i leczeniem niedowidzenia, zeza oraz zaburzeń widzenia obuocznego u dzieci i dorosłych oraz dobierają pomoce optyczne i nieoptyczne. Ortoptystka spełnia ważna rolę społeczną. Wykonuje oraz asystuje w wielu badaniach okulistycznych dotyczących: utraty widzenia, diplopii – podwójnego widzenia, diagnozy chorób narządu wzroku, doboru korekcji wady refrakcji. Opracowuje indywidualne zestawy ćwiczeń ortoptycznych, prowadzi rehabilitację narządu wzroku w podmiotach leczniczych, oświatowych, integracyjnych i specjalnych. Do zadań ortoptystki należy również stosowanie profilaktyki okulistycznej, która w dużym stopniu przyczynia się do szybszej poprawy lub całkowitego wyleczenia. Nieodzownym aspektem pracy ortoptystki jest współpraca interdyscyplinarna, głównie z lekarzem okulistą.

Nauka trwa 2 lata ( 4 semestry)

Kwalifikacja: Z.10. – Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki

Perspektywy zatrudnienia: poradnie leczenia zeza, poradnie neurookulistyczne oraz szpitalne oddziały okulistyczne, gabinety okulistyczne, gabinety optyczne. Ortoptystka może również prowadzić własną działalność gospodarczą dotyczącą świadczenia usług medycznych w zakresie optyki.

bip

efs

KAPITALLUDZKI

oke

Kapitał Ludzki
Biuletyn Informacji Publicznej
Unia Europejska
OKE
KOWEZIU