• msz1.jpg
  • msz2.jpg
  • msz3.jpg
  • msz5.jpg


Medyczne Studium Zawodowe w Białej Podlaskiej
to ośrodek dydaktyczny, który powstał 1 września 1973 r. na mocy Zarządzenia Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie.
 

Pierwszym dyrektorem szkoły została Pani Zofia Hołubowicz. Po złożeniu egzaminów wstępnych zostało przyjętych 49 dziewcząt, które na wydziale Pielęgniarstwa rok szkolny rozpoczęły 3 września 1973 roku. Z powodu trudności lokalowych zajęcia początkowo odbywały się w auli AWF, świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej Zgoda, Powiatowym Domu Kultury oraz dwóch, specjalnie do tego zaadaptowanych, salach oddziału wewnętrznego bialskiego szpitala. 2 marca 1974 r. o godz. 17 odbyła się uroczystość oddania do użytku budynku przy ul. Akademickiej 2, który funkcję siedziby szkoły pełnił aż do 1993 r., gdy szkoła przeniosła się do przestronniejszego budynku przy ulicy Okopowej 3.
 

11 maja 1984 r. decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Białej Podlaskiej szkole nadano imię Marii Minczewskiej. O takim wyborze patrona zadecydował fakt, że Maria Minczewska była zasłużoną pielęgniarką, uczciwym człowiekiem, wielkim przyjacielem i doradcą młodzieży. Prowadząc bogate życie zawodowe dawała świadectwo tego, że poświęcenie się i niesienie pomocy drugiemu człowiekowi nadaje życiu sens.
 

Nauka na wydziale pielęgniarstwa odbywała się aż do 2003 roku, gdy w wyniku zmian przepisów prawnych kształcenie w tym zawodzie mogło odbywać się już tylko w systemie szkolnictwa wyższego. Ostatni rocznik tego kierunku liczył 12 absolwentek. Dysponując własną bazą dydaktyczną i wychodząc naprzeciw społecznym potrzebom szkoła sukcesywnie poszerzała ofertę kształcenia. Kolejno powstawały następujące kierunki:
1993 r. - Ratownik Medyczny;
2001 r. - Opiekunka Dziecięca;
2002 r. - Terapia Zajęciowa;
2004 r. - Technik Masażysta, Technik Usług Kosmetycznych oraz Technik Fizjoterapii;
2005 r. - Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
2007 r. - Asystent Osoby Niepełnosprawnej, Opiekunka środowiskowa.
 

Kolejne lata istnienia Medycznego Studium Zawodowego im. M. Minczewskiej w Białej Podlaskiej to niewątpliwie zasługa dyrekcji szkoły - ludzi, którzy kierując placówką nadawali jej kształt, współtworzyli tradycję. To zasługa ludzi, którzy stawiali czoło przeciwnościom losu, pomagali przetrwać trudne chwile oraz żyli jej sukcesami i byli dumni z jej osiągnięć. Funkcje dyrektora szkoły kolejno pełniły kolejno: 

  1. Hołubowicz Zofia - 1 września 1972 r. - 10 października 1974 r. Była pierwszym dyrektorem szkoły. Starała się zorganizować podstawowe warunki nauki poprzez uzyskanie nowego budynku. Jej działania były fundamentem do dalszej działalności szkoły.
  2. Charuk Kazimiera - 1 stycznia 1975 r. - 31 sierpnia 1975 r. Jako dyrektor szkoły pracowała tylko 8 miesięcy. Starała się utrzymać wysoki poziom nauczania. Wraz ze swoją poprzedniczką starała się uzyskać własny budynek.
  3. Synajewska Eliza - 1 października 1975 r. - 31 sierpnia 1978 r. Za jej kadencji uczennice po raz pierwszy startowały w olimpiadach pielęgniarskich zdobywając pierwsze lokaty na szczeblu wojewódzkim.
  4. Kozawska Alicja - 1 września 1978 r. - 31 sierpnia 1992 r. Na stanowisku dyrektora Medycznego Studium Zawodowego pracowała 14 lat. Utrzymywany wysoki poziom nauki uwidocznił się w roku 1980, gdy Maria Pawluczuk uzyskała I miejsce na Olimpiadzie Pielęgniarskiej. Przez cały czas starała się o lepsze warunki bytowe dla szkoły starając się o własny budynek szkolny. Odznaczała się wielkim wpływem na uczniów zmieniając ich postawy względem drugiego człowieka.
  5. Spisacka Stanisława - 1 września 1992 r. - 31 sierpnia 2015r. Jest drugim w kolejności dyrektorem, który najdłużej sprawował swoją funkcję. Za jej kadencji otworzono następujące kierunki: Ratownictwo Medyczne, Opiekunka Dziecięca, Terapia Zajęciowa, Technik Masażysta, Technik Usług Kosmetycznych, Technik Fizjoterapii, Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Asystent Osoby Niepełnosprawnej, Opiekunka Środowiskowa, Opiekun Medyczny. Podczas pracy na stanowisku dyrektora szkoły doprowadziła do nawiązania ścisłej współpracy z organizacjami lokalnymi oraz pozyskania na własność budynku zajmowanego przez szkołę.
  6. Sławomir Anklewicz- 1 września 2015r. - do chwili obecnej. 

Od początku istnienia szkoła odnosi sukcesy edukacyjne. Obrazują to osiągnięcia uczniów w Olimpiadach Pielęgniarstwa, którzy bardzo często zajmowali czołowe miejsca w eliminacjach wojewódzkich oraz wygrywali etapy krajowe. Obecnie uczniowie naszej szkoły uczestniczą w Wojewódzkich Turniejach Masażu, licznych konkursach kosmetycznych oraz sportowych Turniejach o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego zajmując czołowe miejsca na podium. Bardzo często społeczność szkolna uczestniczy w imprezach organizowanych w mieście, zapewniając pomoc medyczną, organizując pokazy lub aktywnie uczestnicząc w finałach Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy. Młodzież stworzyła również grupę wolontariatu. W ciągu 42 lat swojej działalności Medyczne Studium Zawodowe opuściło blisko 2000 absolwentów, którzy pracują w placówkach medycznych w kraju i za granicą.

.

bip

efs

KAPITALLUDZKI

oke

Kapitał Ludzki
Biuletyn Informacji Publicznej
Unia Europejska
OKE
KOWEZIU