fbpx

Technik elektroniki i informatyki medycznej

Nauka w systemie dziennym i wieczorowym

Nauka trwa 2 lata (4 semestry)

Kwalifikacja EE.29. Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych.

Kształcenie praktyczne odbywa się w pracowniach i warsztatach szkolnych, podmiotach leczniczych oraz innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkoły.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.

Technik elektroniki i informatyki medycznej powinien posiadać zdolności i umiejętności techniczne. Ponadto ważne jest, by sprawnie posługiwał się komputerem i programami informatycznymi. Cechami niezbędnymi w tym zawodzie są: systematyczność, dokładność, precyzja, odporność emocjonalna, dobra pamięć, spostrzegawczość, umiejętność współpracy, komunikatywność, odpowiedzialność. Ważna jest również w tym zawodzie etyka zawodowa, która ma na celu, m.in. nie ujawniania informacji na temat sytuacji zdrowotnej pacjentów.

Absolwenci szkoły w zawodzie technik sterylizacji medycznej są przygotowani do wykonywania zadań zawodowych takich jak:

  • instalowania i uruchamiania urządzeń elektroniki medycznej zgodnie z instrukcją obsługi;
  • instalowania i uruchamiania urządzeń informatyki medycznej;
  • eksploatowania urządzeń elektroniki i informatyki medycznej w sieci komputerowej.

Możliwości zatrudnienia

  • zespoły elektromedyczne,
  • zakłady naprawy sprzętu medycznego,
  • serwisy firmowe aparatury medycznej,
  • pracownie informatyki medycznej,
  • placówki służby zdrowia,
  • wytwórnie i serwisy medycznego sprzętu elektronicznego.

Czas pracy:
Zwykle pracuje 8 godz. dziennie.

INFORMACJE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ:
Osoby z niepełnosprawnością mogą rozważać pracę w obszarze inżynierii biomedycznej. Jednakże problemy mogą występować w przypadku konieczności prowadzenia pewnych prac związanych z montażem i naprawą urządzeń medycznych. Jednak, jeśli osoba z niepełnosprawnością ma pasję związaną z inżynierią biomedyczną może próbować szukać pracy w instytutach badawczych.

We współczesnym świecie stale rozwijana jest diagnostyka medyczna związana z coraz bardziej skomplikowaną aparaturą elektromedyczną. Kolejnym niezbędnym i coraz częściej wymaganym elementem wyposażenia placówek medycznych jest sieć komputerowa oraz oprogramowanie umożliwiające lekarzom dostęp do całej historii choroby pacjenta, także wyniki badań będące w wersji cyfrowej, dadzą możliwość konsultowania ich ze specjalistami z zewnątrz. Fachowcy z tej dziedziny są nieodzowni dla sprawnego funkcjonowania i rozwoju nowoczesnych metod leczenia oraz stale poszukiwani na rynku pracy.

© 2021 Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej. All Rights Reserved. Designed By Digital Creative Agency MIXAR Vexed by GB

Search