• msz1.jpg
  • msz2.jpg
  • msz3.jpg
  • msz5.jpg

Trwa rekrutacja do projektu "Aktywna Szkoła", który skierowany jest do uczniów kierunku technik masażysta i technik usług kosmetycznych. 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9-12.

Przypominamy, że w ramach projektu jest możliwość skorzystania z bezpłatnych kursów i szkoleń oraz płatnych staży.

Szczegółowe informacje znajdują się w biurze projektu oraz na tablicach ogłoszeniowych.

28 marca 2017 r. w hali sportowo-widowiskowej AWF w Białej Podlaskiej odbyły się Targi Pracy i Edukacji organizowane przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP. Była to okazja do zaprezentowania osobom wchodzącym na rynek pracy naszej oferty edukacyjnej. Oprócz pokazów masażu, makijażu i porad kosmetycznych młodzież naszej szkoły prezentowała zasady udzielania pierwszej pomocy.

Z okazji rozpoczęcia wiosny zagościliśmy na chwilę w Szkole Podstawowej nr 3 w Białej Podlaskiej, gdzie spędziliśmy na sportowo czas w cudownym gronie najmłodszych uczniów.

W sobotę 11 marca 2017 r. odbył się 12. Konkurs Młodych Talentów o Puchar BLUE DIAMOND.

Uczniowie szkół kosmetycznych w pierwszym etapie mieli za zadanie wykazać się wiedzą teoretyczną, która została sprawdzona za pomocą testu. Następnie uczestnicy w ciągu 75 minut wykonali makijaże zgodne z tegorocznym tematem.
Naszą szkołę reprezentowały uczennice II roku technik usług kosmetycznych - Wiktoria Chodun z naszą piękną Bernadetą Wiącek (modelka) otrzymując uznanie od jury w postaci wyróżnienia!

GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów makijażowych!

Informujemy, że nasz projekt "Aktywna szkoła" znalazł się na liście projektów unijnych, które otrzymają dofinansowanie na realizację, w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Całkowita wartość projektu, który będzie realizowany w latach 2017-2019 to 1 114 615,20 zł (dofinansowanie wynosi 1 003 153,68zł).
Projekt, oprócz zakupu wyposażenia, obejmuje płatne staże dla uczniów z kierunku technik usług kosmetycznych i technik masażysta oraz kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli. Staże będą realizowane w grupach 10 osobowych. Uczniowie objęci projektem wejdą na rynek pracy wyposażeni w nowe kompetencje, co pozwoli im łatwiej się zatrudnić lub założyć działalność gospodarczą.

 

bip

efs

KAPITALLUDZKI

oke

Kapitał Ludzki
Biuletyn Informacji Publicznej
Unia Europejska
OKE
KOWEZIU