• msz1.jpg
 • msz2.jpg
 • msz3.jpg
 • msz5.jpg

Z okazji rozpoczęcia wiosny zagościliśmy na chwilę w Szkole Podstawowej nr 3 w Białej Podlaskiej, gdzie spędziliśmy na sportowo czas w cudownym gronie najmłodszych uczniów.

W sobotę 11 marca 2017 r. odbył się 12. Konkurs Młodych Talentów o Puchar BLUE DIAMOND.

Uczniowie szkół kosmetycznych w pierwszym etapie mieli za zadanie wykazać się wiedzą teoretyczną, która została sprawdzona za pomocą testu. Następnie uczestnicy w ciągu 75 minut wykonali makijaże zgodne z tegorocznym tematem.
Naszą szkołę reprezentowały uczennice II roku technik usług kosmetycznych - Wiktoria Chodun z naszą piękną Bernadetą Wiącek (modelka) otrzymując uznanie od jury w postaci wyróżnienia!

GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów makijażowych!

Informujemy, że nasz projekt "Aktywna szkoła" znalazł się na liście projektów unijnych, które otrzymają dofinansowanie na realizację, w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Całkowita wartość projektu, który będzie realizowany w latach 2017-2019 to 1 114 615,20 zł (dofinansowanie wynosi 1 003 153,68zł).
Projekt, oprócz zakupu wyposażenia, obejmuje płatne staże dla uczniów z kierunku technik usług kosmetycznych i technik masażysta oraz kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli. Staże będą realizowane w grupach 10 osobowych. Uczniowie objęci projektem wejdą na rynek pracy wyposażeni w nowe kompetencje, co pozwoli im łatwiej się zatrudnić lub założyć działalność gospodarczą.

 

W roku szkolnym 2016/17 Województwo Lubelskie realizuje dwa programy stypendialne w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje Działania 12.4 Kształcenie Zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pierwszy - „Lubelskie wspiera uzdolnionych” skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W ramach tego programu stypendia otrzymało 530 uczniów, którzy mają do czerwca przyszłego roku otrzymywać po 400 zł miesięcznie. 
Drugi program - „Lubelska kuźnia talentów” - skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych. Przyznano 232 stypendia, także po 400 zł miesięcznie.

W ramach „Lubelskiej kuźni talentów 2016-2019” stypendia trafiły do uczniów, którzy są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim oraz w roku szkolnym 2016/2017 będą kontynuować naukę w szkołach zawodowych – zasadniczych szkołach zawodowych, technikach i szkołach policealnych – z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Najzdolniejsze z Medycznego Studium Zawodowego im. Marii Minczewskiej w Białej Podlaskiej to:

 1. Dominika Gawryluk (technik masażysta)
  2. Katarzyna Hryciuk (technik usług kosmetycznych)
  3. Klaudia Jakuszko (technik usług kosmetycznych)
  4. Dominika Malczewska (technik usług kosmetycznych)
  5. Katarzyna Kondratiuk (terapeuta zajęciowy)
  6.Martyna Stefaniuk (terapeuta zajęciowy)

Serdecznie gratulujemy!

W dniu 11.02.2017r. gr. I i II rozpoczyna zajęcia o godz. 8.00.

bip

efs

KAPITALLUDZKI

oke

Kapitał Ludzki
Biuletyn Informacji Publicznej
Unia Europejska
OKE
KOWEZIU