• msz1.jpg
  • msz2.jpg
  • msz3.jpg
  • msz5.jpg

 

Nauka trwa 2 lata 


Profesjonalne przygotowanie do wykonywania masażu klasycznego, segmentarnego, sportowego, drenażu limfatycznego, relaksacyjnego, kosmetycznego.

Program nauczania obejmuje m.in. zagadnienia kliniczne, zdrowie publiczne, fizjoterapia, psychologia, teoria i pracownia masażu.

Charakterystyka zawodu:
Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem masażu, może prowadzić różnorodne formy i techniki masażu, z wszelkimi typami pacjentów z uwzględnieniem różnych stanów chorobowych.

Cechy charakterystyczne kandydata:

  • zrównoważone reakcje emocjonalne i motoryczne, wrażliwość uczuciowa,
  • zrównoważone i sprawne tempo pracy,
  • empatia, zdolność do adekwatnego reagowania na bodźce,
  • cierpliwość, obowiązkowość, staranność,
  • zdolność do swobodnego i spontanicznego nawiązania kontaktu, zdolność tolerancji, poszanowanie godności ludzkiej, dobra sprawność fizyczna i wytrzymałość, sprawność manualna, bez skłonności do uczuleń zwłaszcza skóry rąk.

Technik masażysta wykonuje zabiegi masażu oraz inne zabiegi fizykoterapeutyczne dostosowane do potrzeb i możliwości pacjenta, stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację chorych, zajęcia praktyczne prowadzone są w nowoczesnych placówkach specjalizujących się w rehabilitacji szpitalnej i ambulatoryjnej.

 

.

bip

efs

KAPITALLUDZKI

oke

Kapitał Ludzki
Biuletyn Informacji Publicznej
Unia Europejska
OKE
KOWEZIU