Drukuj

Technik elektroniki i informatyki medycznej jest specjalistą, który posiada interdyscyplinarne kwalifikacje zawodowe. Wykorzystuje on w swojej pracy zarówno wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, elektroniki, jak i elektroradiologii i znajduje dla nich zastosowanie w medycynie. Obsługuje on elektroniczny i informatyczny sprzęt medyczny oraz nadzoruje i kontroluje jego funkcjonowanie. Technik uzyska wiedzę ogólną, umożliwiającą opanowanie zagadnień technicznych – m.in. z zakresu metrologii, elektroniki i informatyki – oraz wiedzę specjalistyczną, dotyczącą metod i aparatury elektronicznej stosowanej w medycynie. Wiedza specjalistyczna związana jest m.in. z informatyką medyczną, technikami obrazowania w medycynie, budową i użytkowaniem ambulatoryjnej, klinicznej aparatury diagnostycznej i terapeutycznej.

Nauka trwa 2 lata ( 4 semestry)

Kwalifikacja: E.27. Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej

Absolwenci kierunku technik elektroniki i informatyki medycznej mogą znaleźć zatrudnienie w szpitalach, klinikach i przychodniach, zakładach naprawy sprzętu medycznego, przedsiębiorstwach produkujących i serwisujących aparaturę medyczną, sprzęt elektroniczny oraz gabinetach odnowy biologicznej.