• msz1.jpg
  • msz2.jpg
  • msz3.jpg
  • msz5.jpg

Rekrutacja 2017/2018


NOWY NABÓR JUŻ OD 7. GRUDNIA 2017R.


BEZPŁATNA NAUKA BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH


LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

 

 

KIERUNKI STACJONARNE (wymagane wykształcenie średnie)- nauka odbywa się  popołudniami 3 dni w tygodniu

-Terapeuta zajęciowy (kierunek o dwuletnim okresie nauczania)


KIERUNKI ZAOCZNE (wymagane wykształcenie średnie)- nauka odbywa się co 2 tygodnie, w soboty i niedziele


- Technik usług kosmetycznych (kierunek o dwuletnim okresie nauczania)

  

NAUKA ROZPOCZYNA SIĘ OD LUTEGO 2018 R.


Wymagane dokumenty:
1. Podanie wydawane w sekretariacie szkoły lub wydrukowane ze strony internetowej szkoły,
2. Świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub minimum podstawowej w przypadku
kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy (oryginał lub kserokopia notarialna)
3. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (po wcześniejszym pobraniu skierowania w
sekretariacie szkoły)
4. Trzy zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem
 (nie dotyczy KKZ)
5. Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata

6. Kserokopia karty szczepień lub zaświadczenie potwierdzające szczepienie WZW typu B
7. Orzeczenie od lekarza medycyny pracy do celów sanitarno-epidemiologicznych

 

Wzory dokumentów:

Wniosek o przyjęcie do szkoły  

Wniosek o przyjęcie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy 2017

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej

Oświadczenie o nie posiadaniu żadnych kwalifikacji zawodowych

bip

efs

KAPITALLUDZKI

oke

Kapitał Ludzki
Biuletyn Informacji Publicznej
Unia Europejska
OKE
KOWEZIU