• msz1.jpg
  • msz2.jpg
  • msz3.jpg
  • msz5.jpg

Nauka trwa 2 lata.

Zajęcia są prowadzone w systemie wieczorowym (3 dni w tygodniu).  

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. 

 

Praca w zawodzie opiekunki dziecięcej .

Po uzyskaniu tytułu zawodowego Opiekunki dziecięcej można podjąć pracę w :

  • żłobkach
  • przedszkolach;
  • domach małego dziecka;
  • sanatoriach;
  • dziecięcych oddziałach szpitalnych;
  • placówkach opiekuńczo- wychowawczych,
  • środowisku domowym dziecka. 
 
     
.

bip

efs

KAPITALLUDZKI

oke

Kapitał Ludzki
Biuletyn Informacji Publicznej
Unia Europejska
OKE
KOWEZIU