• msz1.jpg
 • msz2.jpg
 • msz3.jpg
 • msz5.jpg

bip

efs

KAPITALLUDZKI

oke

Kapitał Ludzki
Biuletyn Informacji Publicznej
Unia Europejska
OKE
KOWEZIU

Nauka trwa 1 rok wieczorowo (3 dni w tygodniu).

Chcesz zdobyć nowy przyszłościowy zawód medyczny, by podjąć pracę w ośrodkach zdrowia? Jeśli lubisz opiekować się innymi, sprawia Ci to satysfakcję i czujesz chęć niesienia pomocy innym wybierz roczny kierunek, który umożliwi Ci zdobycie państwowych uprawnień do wykonywania zawodu!

Nauczysz się m.in.

 • rozpoznawać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej
 • współpracować z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad osobą chorą i niesamodzielną;
 • pomagać pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich
 • opiekować się osobą chorą i niesamodzielną zgodnie z zaleceniem lekarza lub pielęgniarki
 • pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb związanych z utrzymaniem ciała w czystości
 • wykonywać zabiegi higieniczne u osoby chorej i niesamodzielnej
 • pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb związanych z odżywianiem, wydalaniem, w utrzymaniu aktywności ruchowej, w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego
 • pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w adaptacji do warunków życia w szpitalu oraz zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością
 • pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w komunikowaniu się z rodziną zespołem opiekuńczym i terapeutycznym oraz z innymi pacjentami
 • udzielać wsparcia emocjonalnego osobie chorej i niesamodzielnej oraz jej rodzinie
 • udzielać pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego

A ponadto nauczysz się:

 • popularyzować zachowania prozdrowotne
 • dokumentować wykonane zabiegi higieniczne
 • obsługiwać komputerowe programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej
 • zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą

Zyskasz dodatkowe korzyści:

 • odbędziesz ciekawe praktyki w oddziałach szpitalnych (chorób wewnętrznych, geriatrii, zakładach opiekuńczo-leczniczych, domach pomocy społecznej (do wyboru)
 • uczymy we własnych salach
 • zajęcia odbywają się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach

Możliwości podjęcia pracy będziesz miał wiele:

 • w oddziałach szpitalnych: oddział chorób wewnętrznych, geriatrii, ortopedyczno-rehabilitacyjny, neurologii
 • zakładach pielęgniarsko-opiekuńczych
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych
 • szpitalach opieki długoterminowej
 • domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych ruchowo
 • sanatoriach
 • hospicjach

To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • umiejętność nawiązywania kontaktów
 • odporność na sytuacje trudne i stres
 • zrównoważenia emocjonalne
 • zdolności organizacyjne
 • spostrzegawczość
 • empatia, życzliwość
opiekun medyczny
.