• msz1.jpg
  • msz2.jpg
  • msz3.jpg
  • msz5.jpg

 

Miejsca pracy: Zakłady kosmetyczne, laboratoria, gabinety odnowy biologicznej, firmy kosmetyczne, dystrybucja i sprzedaż kosmetyków badania aplikacyjne produktów kosmetycznych. Program nauczania obejmuje: fachowe przygotowanie praktyczne w połączeniu z przygotowaniem teoretycznym z przedmiotów typowo kosmetycznych, biologicznych, chemicznych, farmaceutyczno-medycznych, a także technicznych, ekonomiczno-prawnych i marketingowych, które są niezbędne do realizacji przedmiotów ściśle specjalistycznych i zawodowych. Charakterystyka zawodu: Studium przygotowuje absolwenta do profesjonalnej działalności poprzez kształcenie jego sylwetki oraz perfekcjonizmu zawodowego. Absolwent posiada wiedzę powalającą mu na fachową pomoc pacjentowi zarówno ze skórą zdrową jak i z defektami. Nabyte umiejętności pozwalają na planowanie rodzaju zabiegu kosmetycznego, poprawne jego wykonanie z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań. Jest również przygotowany do ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem. Absolwent dzięki wykształceniu będzie posiadał umiejętności w dziedzinie pielęgnowania urody i opóźniania procesów starzenia oraz profilaktyki zdrowia, a także niezbędne kwalifikacje do właściwego zaplanowania i świadomego przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających. Po dwóch latach nauki absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia danego kierunku i tytuł technika usług kosmetycznych. Obowiązuje go egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzony przez Okręgową Komi

.

bip

efs

KAPITALLUDZKI

oke

Kapitał Ludzki
Biuletyn Informacji Publicznej
Unia Europejska
OKE
KOWEZIU