• msz1.jpg
  • msz2.jpg
  • msz3.jpg
  • msz5.jpg

Ogłoszenie wyników egzaminów zawodowych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe odbędzie się 25 sierpnia 2017r. 

Wyniki dostępne będą w sekretariacie szkoły od godziny 11.00.

 

Część pisemna

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty (kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb).

 

Część praktyczna

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione poniżej, odpowiednie do zdawanej kwalifikacji:

A.61 wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy- ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

.

Etap pisemny

22.06.2015r. godz. 12.00- kurs kosmetyczny

22.06.2015r. godz. 14.00- opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, technik usług kosmetycznych, technik masażysta

 

Etap praktyczny

09-11.06.2015r.- opiekun medyczny

15-16.06.2015r.- technik usług kosmetycznych

17-18.06.2015r.- technik masażysta

18-19.06.2015r. – opiekunka dziecięca

23.06.2015r. godz. 13.00- kurs kosmetyczny

 

 Technik masażysta, technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny

I zmiana- godz. 8.00, II zmiana - godz. 12.00, III zmiana- godz 16.00

Opiekunka dziecięca

I zmiana - godz. 9.00, II zmiana- godz. 15.00

 

Szczegółowe informacje dotyczące przyporządkowania ucznia zdającego etap praktyczny do określonego dnia i zmiany udzielane są w sekretariacie.

.

bip

efs

KAPITALLUDZKI

oke

Kapitał Ludzki
Biuletyn Informacji Publicznej
Unia Europejska
OKE
KOWEZIU