• msz1.jpg
  • msz2.jpg
  • msz3.jpg
  • msz5.jpg

Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:
1. Technik usług kosmetycznych kl. I - 20 czerwca godz. 12.00
2. Technik usług kosmetycznych kl. II, opiekun medyczny, technik masażysta, terapia zajęciowa - 20 czerwca godz. 14.00

Należy zgłosić się najpóźniej pół godz. przed egzaminem, z dowodem osobistym i czarnym długopisem.

Etap praktyczny egzaminy odbywa się wg harmonogramu wywieszonego na tablicy ogłoszeń.

bip

efs

KAPITALLUDZKI

oke

Kapitał Ludzki
Biuletyn Informacji Publicznej
Unia Europejska
OKE
KOWEZIU